EULA Suomi

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS (EULA)

Tätä alkuperäisohjelmistoa suojaavat tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait. Sitä saavat myydä vain luvan saaneet myyjät, ja se on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Lue tämä lisenssi huolellisesti, ennen kuin käytät ohjelmistoa. Asentamalla tämän ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän EULA:n ehdot.

1 Ohjelmiston tuotelisenssi

1.1 Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus antaa sinulle seuraavat oikeudet:

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus on sinun (joko luonnollisena henkilönä tai oikeushenkilönä) ja THQ Nordic GmbH:n välinen lainvoimainen sopimus.

Ostamalla tämän alkuperäisohjelmiston saat oikeuden asentaa ohjelmiston ja käyttää sitä yhdellä tietokoneella. THQ Nordic GmbH ei myönnä sinulle ohjelmiston omistusoikeutta, eikä tämä lisenssi vastaa ohjelmiston ”myyntiä”. Omistat vain tietovälineen, jossa ohjelmistoa säilytetään. THQ Nordic GmbH ja/tai sen yrityskumppani on edelleen tietovälineelle tallennetun ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen yksinomistaja sekä kaikkien sisältyvien immateriaali- ja teollisoikeuksien haltija.

Tämä ei-eksklusiivinen henkilökohtainen lisenssi oikeuttaa sinut asentamaan tämän ohjelmistotuotteen yhdelle tietokoneelle sekä käyttämään ja esittämään ohjelmiston kopiota yhdellä tietokoneella (esimerkiksi yksittäinen työasema, päätelaite, kannettava PC, hakulaite ja niin edelleen). Kaikki muu käyttö ja etenkin luvaton vuokraaminen, jakelu, julkinen esittäminen tai muu esitys (esimerkiksi koulussa tai yliopistossa), kopiointi, moniin laitteisiin asentaminen tai siirto ja mikä tahansa muu prosessi, joka tekee tämän ohjelmiston tai sen osan suuren yleisön saatavaksi (myös Internetissä tai muissa verkkojärjestelmissä) ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa, on kiellettyä.

Jos tämä ohjelmisto mahdollistaa THQ Nordic GmbH:n tai sen yrityskumppanin tavaramerkkilailla suojattujen hahmojen kuvien tulostamisen, tämä lisenssi oikeuttaa sinut vain tulostamaan kuvia paperille ja käyttämään tulosteita yksityisiin, epäkaupallisiin ja valtiosta riippumattomiin tarkoituksiin (et esimerkiksi saa esitellä tai myydä kuvia julkisesti) edellyttäen, että noudatat ohjelmiston generoimien kuvien sisältämiä tekijänoikeuksiin liittyviä ohjeita.

1.2 Kenttäeditori ja ohjelmistonkehityspaketti

Ohjelmistodatan ja etenkin ohjelmiston mukana mahdollisesti tulevalla kenttäeditorilla luotujen kenttien tai ohjelmiston mukana mahdollisesti tulevalla SDK:lla (ohjelmistonkehityspaketti) luotujen modien (muunnelmien) säilytys on sallittua ainoastaan yksityishenkilöille yksityiskäyttöä varten. Kappaleen 1.2 ehtojen mukainen yksityiskäyttö tarkoittaa myös langallista tai langatonta tiedonjakoa (esimerkiksi Internetissä) muille yksityishenkilöille epäkaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki muu kopiointi, jakelu, lähettäminen, välittäminen tai suora tai epäsuora kaupallinen käyttö ultra vires on kiellettyä ilman THQ Nordic GmbH:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Et saa luoda, käyttää, kopioida tai levittää kenttiä tai muunnelmia, jotka sisältävät loukkaavaa tai laitonta sisältöä tai rikkovat millään tapaa lakia tai kolmansien osapuolten oikeuksia, etkä saa yhdistää kenttiä tai muunnelmia mihinkään loukkaavaan, laittomaan tai oikeuksia loukkaavaan sisältöön. Hyväksyt täten, että olet yksin vastuussa kaikista pelidatan muunnelmista ja kentistä. Sinun tulee puolustaa THQ Nordic GmbH:ta työntekijöineen ja toimijoineen, korvata vahingot heille ja vapauttaa heidät korvausvelvollisuudesta kaikissa oikeus-, vahingonkorvaus , tappio-, toimi- ja vastuutilanteissa, jotka saavat alkunsa siitä, että luot, käytät, yhdistät, kopioit, jakelet tai mainostat muunneltua pelidataa tai kenttiä. Kenttäeditori ja ohjelmistonkehityspaketti toimitetaan sellaisenaan. Niihin ei sisälly minkäänlaista takuuta, eikä teknistä tukea tai asiakastukea tarjota kenttäeditorille tai SDK-osille. KÄYTTÄJIEN LUOMA SISÄLTÖ: Ohjelmisto voi antaa sinun luoda sisältöä, kuten kenttiä, pelitilanteita, näyttökuvia pelisisällöstä tai pelivideota, muttei niihin rajoittuen. Vastineeksi ohjelmiston käytöstä sekä siinä määrin kuin ohjelmistoa käyttämällä luomasi sisällöt herättävät tekijänoikeuskysymyksiä, annat THQ Nordic GmbH:lle eksklusiivisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin siirrettävän ja lisensoitavan oikeuden ja lisenssin käyttää luomuksiasi miten ja mihin tarkoitukseen tahansa ohjelmiston ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, sisältäen oikeuden jäljentää, kopioida, soveltaa, muokata, esittää, näyttää, julkaista, lähettää tai muuten viestiä yleisölle sekä nyt tunnetuilla että tuntemattomilla tavoilla ja jaella luomuksiasi ilman minkäänlaista sinulle annettavaa erillistä ilmoitusta tai korvausta koko sinä aikana, kun henkistä omaisuutta suojaavat asianmukaiset lait ja kansainväliset käytännöt suojaavat niitä. Täten luovut kaikista nimeämis-, julkaisu-, maine- tai attribuointimoraalioikeuksistasi THQ Nordic gmbH:n ja muiden pelaajien kyseisen omaisuuden käytön osalta ohjelmiston ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä THQ Nordic GmbH:lle annettu lisenssi ja yllä oleva moraalioikeuksien luovutus on voimassa myös tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen purkamisen jälkeen. Asian selkeyttämiseksi todettakoon, että kaikki ohjelmiston avulla luotu henkinen omaisuus on THQ Nordic GmbH:n omaisuutta.

1.3 Sovellusohjelmiston verkko-osuuden kesto

Tämä sovellusohjelmisto voi olla ”verkossa” pelattava peli, jota täytyy pelata Internetissä THQ Nordic GmbH:n ja/tai yrityskumppanin tarjoaman palvelun kautta. On täysin omalla vastuullasi hankkia Internet-yhteys ja vastata kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. THQ Nordic GmbH ryhtyy kohtuullisena pidettäviin toimiin tarjotakseen palvelua joka päivä ja koko vuorokauden ajan. THQ Nordic GmbH pidättää kuitenkin oikeuden lopettaa palvelun toiminnan väliaikaisesti peliin liittyvien televiestintälaitteiden huoltoa, testausta, korvaavia toimia ja korjausta varten sekä toimituksen keskeytystä tai muita järjestelmän käyttötarpeita varten. THQ Nordic GmbH ei voi taata, että voit aina kommunikoida muiden käyttäjien kanssa tai että voit kommunikoida ilman häiriöitä, viivettä tai muita viestintään liittyviä vikoja. THQ Nordic GmbH ei ole (korvaus)vastuussa tällaisista häiriöistä, viiveistä tai muista katkoista käyttäessäsi ääniviestintäasiakasohjelmaa. THQ Nordic GmbH suostuu tarjoamaan palveluun pääsyyn vaadittavat palvelimet ja ohjelmistot siihen asti, kunnes sovellusohjelmisto on ”poistunut myynnistä”. Sovellusohjelmisto on ”poistunut myynnistä” sen päivän jälkeen, jona THQ Nordic GmbH tai sen tytäryhtiöt eivät enää valmista ja/tai jakele ohjelmistoa. Sen jälkeen THQ Nordic GmbH voi täysin omasta päätöksestään jatkaa palvelun tarjoamista tai lisensoida palvelun tarjoamisen kolmansille osapuolille. Mitään tässä todettua ei voida kuitenkaan pitää THQ Nordic GmbH:ta koskevana velvoitteena tarjota palvelua sen jälkeen, kun sovellusohjelmisto on ”poistunut myynnistä”. Jos THQ Nordic GmbH päättää, että on sen etujen mukaista lopettaa palvelun tarjoaminen tai lisensoida palveluntarjoamisoikeus kolmannelle osapuolelle, THQ Nordic GmbH ilmoittaa asiasta sinulle vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosta. Ilmoitusta ei tarvitse osoittaa käyttäjälle henkilökohtaisesti. Se voi olla myös ilmoitus pelin verkkosivulla tai THQ Nordic GmbH:n keskustelualustalla. Palvelua tai THQ Nordic GmbH:n suostumusta tarjota pääsy palveluun ei voida pitää THQ Nordic GmbH:n palvelimien tai muun teknologian käyttöajan tai kapasiteetin vuokrauksena.

2 Muiden oikeuksien ja rajoitusten kuvaukset

2.1 Turvakopio

Yhtä ohjelmistotuotteen kopiota voidaan säilyttää turva- tai arkistointitarkoituksessa.

2.2 Rajoitettu takuu

THQ Nordic GmbH antaa ostopäivästä alkaen 90 päivän takuun sille, että ohjelmisto toimii pääpiirteiltään mukana toimitettujen painettujen materiaalien mukaisesti. THQ Nordic GmbH:n koko korvausvastuu ja ainoa oikeusvaateesi rajoittuu, THQ Nordic GmbH:n valinnan mukaan, maksetun ostohinnan hyvitykseen tai ohjelmistotuotteen, joka ei vastaa THQ Nordic GmbH:n rajoitettua takuuta, korjaukseen tai korvaamiseen edellyttäen, että tuote palautetaan THQ Nordic GmbH:lle kuitin kanssa. Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos ohjelmistotuotteen toimimattomuus johtuu onnettomuudesta, vahingosta, väärinkäytöstä tai viallisesta sovelluksesta.

2.3 Muut takuuoikeudet säilyvät muuttumattomina

THQ Nordic GmbH antaa yllä mainitun takuun ohjelmistotuotteen valmistajana. Kaikki lainvoimaiset takuut tai korvausvaateet, joita sinulla on oikeus soveltaa myyjään, jolta ostit ohjelmistotuotteesi, ovat voimassa, eikä tämä takuu korvaa tai rajoita niitä.

2.4 Vastuurajoite

THQ Nordic GmbH kieltäytyy sovellettavien lakien puitteissa ottamasta vastuuta mistään erikoistilanteesta tai onnettomuudesta johtuvista, epäsuorista tai aiheutuneista vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta ohjelmistotuotteen käytöstä tai sen käyttöönoton estymisestä. Tähän sisältyvät myös tilanteet, joiden osalta THQ Nordic GmbH on aiemmin maininnut mahdollisista vahingonkorvauksista.

2.5 Tavaramerkit

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ei anna sinulle mitään THQ Nordic GmbH:n ja muiden yritysten tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia.

3 Sopimuksen päättyminen/päättäminen

Tämä lisenssi on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen. Voit purkaa tämän lisenssisopimuksen milloin hyvänsä lähettämällä ohjelmiston takaisin THQ Nordic GmbH:lle tai hävittämällä ohjelmiston, sen mukana tulleet asiakirjat kokonaisuudessaan ja kaikki kopiot tai asennukset riippumatta siitä, onko ne laadittu tämän lisenssin mukaisesti vai ei. THQ Nordic GmbH purkaa tämän lisenssisopimuksen välittömästi ilman ennakkoilmoitusta, jos rikot mitään tämän lisenssin ehdoista, missä tapauksessa sinulla on velvoite tuhota kaikki ohjelmistotuotteen kopiosi.

4 Suojalauseke

Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista on nyt tai tulevaisuudessa epäkelpo tai ei ole toimeenpantavissa, sopimus on muilta osin edelleen voimassa.

5 Lainvalinta

Tästä sopimuksesta syntyviin ja tähän sopimukseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin sovelletaan Itävallan lakeja.